Contact Over ons

Zorgverzekeringswet

Doordat in de jaren ’90 en in het begin van de jaren 2000 de wachtlijsten in de zorg voor Nederlanders groter werd, was de overheid bang dat er veel mensen voor zorg naar het buitenland gingen. Om dit te beperken is in het begin van 2006 de zorgverzekeringswet ingevoerd, waarmee het voor iedereen die in Nederland woont verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten.

Jaarlijks wisselen van zorgverzekeraar

Ieder jaar mag je switchen van verzekeraar. Je krijgt meestal in november van het jaar een brief met de nieuwe polisvoorwaarden en dan heb je tot 31 december 2015 de tijd om je zorgverzekering op te zeggen. Je bent verplicht om voor 1 februari 2016 een nieuwe verzekering af te sluiten. Dan betaal je wel de premie vanaf 1 januari 2016. Deze premie betaal je dan voor deze ene maand met terugwerkende kracht.

Zorgtoeslag

Er wordt vanuit de overheid een bedrag gecompenseerd voor studenten en voor huishoudens met lage inkomens. Dit wordt de zorgtoeslag genoemd.

De zorgpremie

De premie is opgebouwd uit twee zaken:

Nominale premie: Dit is de premie die je betaalt aan jouw verzekeraar. In 2015 is de nominale premie vastgesteld op 1.245 euro, de premie is in 2015 gemiddeld met 100 euro per jaar hoger geworden. Kijk op zorgpremies voor een overzicht van nominale premies van zorgverzekeraars in 2015.

Inkomensafhankelijke bijdrage: De werkgever/ UWV wordt verplicht gesteld om een inkomensafhankelijke bijdrage te leveren aan de Belastingdienst. Deze inkomensafhankelijke bijdrage is in 2015 vastgesteld op 4,85 procent. Dit is terug te vinden op jouw loonstrook.

Verplichtingen zorgverzekeraar

Acceptatieplicht Zorgverzekeraars zijn verplicht een ieder te accepteren voor een basisverzekering, los van de gezondheid van de persoon. Voor een aanvullende zorgverzekering geldt deze acceptatieplicht voor verzekeraars niet. Verzekeraars kunnen je dan weigeren of de premie die je moet betalen voor een aanvullende verzekering verhogen.

Verplichtingen Verzekerde

De verplichting geldt voor: Alle inwoners uit Nederland zijn verplicht een zorgverzekering (basisverzekering) af te sluiten. Deze verplichting geldt ook voor mensen die een inkomen hebben uit het werk dat ze in Nederland verrichten, maar in het buitenland wonen. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Uitsluiting geldt voor:

Eigen risico

Verplicht eigen risico
Dit betekent dat je voor een bepaald bedrag zelf opdraait voor de kosten van zorg. In 2015 was het verplichte eigen risico 375 euro en in 2016 is het verplichte eigen risico gestegen naar € 385. Het verplichte eigen risico geldt niet voor zaken als een bezoek aan de huisarts en- /of kraamzorg.

Vrijwillig eigen risico
Verzekeraars mogen polissen aanbieden met een vrijwillig eigen risico van €100‚ €200, €300, €400 of €500 per jaar. Het bedrag van het vrijwillig eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico.

Zorgtoeslag berekenen


* Geen spaties, comma's of punten bij invoer

Meer informatie vind je op pagina Zorgtoeslag

Copyright © 2007 - 2016 Jongerenzorgverzekering.com